Dette er Parat Media

Parat Media er en bransje- og arbeidstakerorganisasjon for ansatte i mediebransjen som jobber med salg/marked, it, administrasjon,content marketing, utvikling, medieanalyse, distribusjon, produksjon samt redaksjonelt arbeid innen forlag.

Parat Media er en underorganisasjon av Parat, som er tilsluttet YS.

Parat Medias viktigste oppgave er å sørge for at dine rettigheter som arbeidstaker ivaretas av lokale tillitsvalgte, forbund, advokater og forhandlere.

Vi har i dag medlemmer og klubber i de største mediekonsernene. Vi påvirker lønns- og arbeidsforhold gjennom sentrale og lokale lønnsforhandlinger. Vi drøfter og forhandler kriterier ved omorganiseringer og nedbemanninger i bedriften. Vi har jevnlige samtaler og møter med beslutningstakerne i hvert enkelt selskap og med konsernledelsen. I tillegg har Parat Media tariffavtale med arbeidsgivers organisasjon som gir våre medlemmer rettigheter når det gjelder medbestemmelse, lønn, provisjon, arbeidstid, ferie og fridager.

Parat Media er også en arena for utveksling av erfaringer, råd og innspill mellom tillitsvalgte fra ulike mediebedrifter og selskap. Denne kunnskapsflyten skjer på tvers av konserntilhørighet. Dette er spesielt viktig i forkant av lønnsforhandlinger, hvor informasjon fra andre mediebedrifter er avgjørende for at din lønnsutvikling er på samme nivå som i bransjen for øvrig. Våre klubber og medlemmer konkurrerer i mediemarkedet, men samarbeider i egen organisasjon.

Endringer i mediebransjen skjer raskt, og det er derfor avgjørende for enkeltmedlemmer og klubber at våre advokater og forhandlere gir hurtig og profesjonell bistand uten byråkratiske hindringer.

Medlemskap i Parat Media er en forsikring av arbeidsforholdet. En forsikring for at du får hjelp og bistand, og en forsikring for at tillitsvalgte som skal representere deg og dine kolleger får påfyll av kunnskap, rask juridisk bistand og god oppfølging i prosesser som ingen bør stå alene i.

Det som nå skjer i mediebransjen gjør at ansatte trenger kompetente og tilgjengelige tillitsvalgte, advokater og forhandlere.

Kontingenten er 1,4 prosent av lønn (utenom overtid og maks kr 609,- pr. måned) hvor kr 5.800.- er fradragsberettiget på selvangivelsen. Vanligvis vil også gunstige forsikringer og andre medlemsfordeler være med på å redusere den reelle kostnaden. Vi tilbyr også 1 times gratis advokathjelp pr år i privatsaker som for eksempel arv/testamente, samboerkontrakt etc.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Powered by Labrador CMS